Mediepolitik
Fritidsklubben
Kjellerup Skole
 
Overordnede pædagogiske overvejelser:
Vi har valgt at imødekomme børnenes ønsker og behov for at have adgang til gaming og internet. Vi anerkender, at det er en stor del af børnenes hverdag og mener, at det er vigtigt at de lærer at begå sig i dette rum på en ansvarlig og fornuftig måde.
Vi ser det som en af vores pædagogiske opgaver at lære børnene at færdes på nettet. I den forbindelse vil vi fungere som rollemodeller og vejledere.
I klubben har vi en pædagogisk medarbejder der, som en af sine opgaver, har ansvaret for udvikling og brug af nettet, samt gaming.
 
I klubben tilbyder vi:
En række computere som altid er online. 
Wii
PS 2 og 3.
TV
Børnene må gerne medbringe og bruge egen mobiltelefon.
 
Da vi i klubben vægter fællesskaberne, har vi valgt at placere vores medier centralt i lokaler, hvor både børn og voksne færdes meget. Derudover er ideen med maskinerne at opfordre børnene til at spille flere ad gangen, og på den måde være en del af et fællesskab, samarbejde og indgå i dialog om det enkelte medie.
Den centrale placering af maskinerne betyder også, at børnene oftest rejser sig fra maskinerne og træder direkte ind i andre aktiviteter i stedet for at blive hængende hele dagen.
 
 
Overvejelser om brug, sundhed , misbrug osv.:
Vores udgangspunkt er, at man kan spille max 2x30 min dagligt. Dette kan variere i forhold til antallet af ventende børn, eller i forhold til en vurdering af den enkelte situation.
Vi har ingen begrænsninger i brugen af playstation eller Wii, idet vi oplever, at børnene helt naturligt skiftes eller spiller i fællesskaber af flere børn.
Vi er opmærksomme på børnenes forbrug og på, at de i løbet af dagen skal være aktive i flere henseender, og derfor også deltager i andre af klubbens tilbud.
 
Vi er opmærksomme på, og taler med børnene om brugen af , sms og adgangskoder.
Vi taler også med børnene om, hvordan man omgås hinanden via sms, chat samt hvordan man modtager og tolker indkomne beskeder.
Ligeså vel som, at vi lærer børnene at omgås hinanden i det fysisk sociale liv, gør vi det også i deres færden på nettet.
Hermed mener vi, at vi er med til at forebygge digital mobning blandt børnene.
Opstår der episoder, tager vi det op med de børn, som det omhandler.
 
Børnene må frit bruge deres mobiltelefoner i klubben, hvor vi snakker med dem om brugen af sms og mms.
 
Gaming:
Der spilles mange forskellige spil i klubben.
Både hvad angår spil til computer, playstation og Wii, så køber vi spil der passer til aldersgruppen i klubben. Dette er også gældende for online download af spil.
Vi har dog valgt at omgås aldersbegrænsningerne på spillene Sims og Counterstrike.
 
Counterstrike:
Vi oplever, at det er et strategisk spil, hvor børnene skal agere i et samvær med andre, læse og forstå handlinger og samarbejde.
Spillet i klubben er modificeret således, at der ikke vises blodige episoder.
Børnene i klubben må spille spillet fra 4. Årgang.
Forældre som ikke ønsker dette tilladt for sit barn, kan henvende sig til personalet.
 
Sims:
Sims er et hyggeligt spil, et ”virtuelt dukkehus”, hvor børnene ofte sidder sammen og planlægger, hvordan de skal bygge og skabe en platform for spillets beboere.
Forældre som ikke ønsker dette tilladt for sit barn, kan henvende sig til personalet.
 
Internet:
Vi har ingen filtre på vores computere. Vi arbejder ud fra tillid og sund fornuft. Vi oplever meget sjældent, at børnene er inde på sider, som ikke er hensigtsmæssige. Sker det, så forholder vi os til den enkelte situation og tager det op med det barn, som det omhandler.
 
Da vi mener, at børnene skal lære at begå sig ansvarligt på nettet, mener vi ikke at det vil nytte noget at blokere de sider, som børnene ikke må besøge.
For at lære at kunne begå sig, og finde ud af hvad der er rigtigt og forkert, ser vi det som en nødvendighed, at de selv må tage medansvar for hvilke sider der besøges.
Vi lægger stor vægt på at børnene skal tænke sig om, og viser dem tillid.
 
Film:
Specielt i vinterhalvåret ser vi af og til en film. Børnene har selv medindflydelse på, hvad vi skal se.
Som udgangspunkt følger vi her PEGI anvisningerne.
PEGI er en system for vurdering af aldersgrænsen for det pågældende medie/ film.
 
Af og til besøger vi biografen, hvor børnene oplever en rigtig biografforestilling.
 
Trykte medier:
Vi har blade og magasiner i klubben, som vi udskifter med jævne mellemrum. Heriblandt kan nævnes:
Wendy, Goal, Online og andre alderssvarende blade.
I klubben har vi også altid en kasse med tegneserier og andet litteratur, som vi låner på biblioteket.
 
Forælderorientering:
Vi ønsker et samarbejde med forældrene til børnene i klubben.
Vi er altid imødekomne overfor ideer og synspunkter, og vil gerne indgå i dialog om tingene.
 
 
Ovenstående er udarbejdet i juni 2011 af klubbens personale.
 
 
- Karen Duelund.