Mediepolitik
SFO
Kjellerup Skole
 
Overordnede pædagogiske overvejelser:
IT er en naturlig og integreret del af børnenes dagligdag og læringsrum.
Vi har valgt at imødekomme børnenes interesse og kompetencer til at begå sig på nettet. Vi ser det som en af vores pædagogiske opgaver at lære børnene at benytte de muligheder, som it og nettet medfører. 
 
Udstyr og muligheder:
IT baser som er computere på hver årgang, med skærme der opfordrer til, at der kan sidde flere omkring dem.
Mulighed for bærbare computere.
Mulighed for brug af Ipads.
 
 
Pædagogiske overvejelser:
Da vi i SFOen vægter bevægelse og fællesskaber, har vi gjort os følgende overvejelser:
Vi vægter bevægelse og fællesskaber højt derfor er IT kun en af de aktivitetsmuligheder, som SFOen tilbyder. Vi er bevidste om, at børnene skal være fysisk aktive i samvær med hinanden, og at vi som gode rollemodeller skal motivere børnene til bevægelse og friluftsliv.
 
Vi har valgt at placere IT-baserne centralt i SFOens lokaler. Dette for at fremme fællesskaberne og for at indgå i dialog med børnene om det enkelte medie.
Vi oplever, at der foregår en del social aktivitet, når børnene samles omkring en computer. Børnene har en legende tilgang, de deler viden med hinanden og deltager i fælleskab engageret omkring det, der foregår på skærmen.
 
Vi mener, at IT kan præsentere børnene for læring på mange forskellige områder. Herunder også sociale spilleregler som de kan bruge i deres hverdag.
Ligeså vel som vi lærer børnene at omgås hinanden i det fysisk sociale liv, gør vi det også i deres færden på nettet.
 
 
Overvejelser om brug, sundhed, misbrug osv.:
Det er muligt at bruge computerne til meget andet end at spille. Vi er dog klar over, at børnene i SFOen har et ønske om at benytte de muligheder, som her er for spil.
Vores udgangspunkt er, at man max. må spille 15 min ad gangen. Dette for at fremme fællesskabet og at alle har en mulighed for at komme til.
 
Man må gerne kigge på, mens andre spiller. Vi prioriterer dog, at børnene er alsidigt aktive. Vi er opmærksomme på, at børnene dagligt også bruger andre af SFOens tilbud.
 
 
Vi har valgt, at børnene i SFOen i samråd med en voksen kan vælge hvilken site, de gerne vil ind på.
Vi har ingen regler for hvilke sider, der er tilladte, men er opmærksomme på, at de besøgte sites ikke skal indeholde voldelige scener, blod og andet ”ikke børnevenligt”.
Valget af site som besøges træffes ved en fælles beslutning mellem børnene og den voksne. Ønsker børnene senere at skifte site, skal det drøftes med en voksen igen. På denne måde sikrer vi en dialog med børnene om brugen af medierne og samtidig, at kun pædagogiske forsvarlige sider besøges.
 
Der vil altid være voksne til stede i nærheden, der jævnligt vil føre tilsyn med, hvad der foregår.
 
Ligesom andre mulige medier oplever børnene mange ting, når de færdes på nettet. Som nævnt ovenfor taler vi med dem om deres oplevelser og håber hermed, at vi kan hjælpe dem til at skelne mellem fantasi og virkelighed - en mulighed, som vi ikke har, når børnene alene fordyber sig i ”Nintendos” og andre spillekonsoller hos venner eller i fritidstilbuddet.
Vi opfordrer også hermed til, at I som forældre vil tale med jeres børn om, hvordan man forholder sig til aktiviteter på nettet.
 
Man kan godt få computerkarantæne. Det er op til den enkelte voksne at vurdere, om man skal holde en pause fra computerne. Dette sker hvis aftalerne mellem den voksne og børnene ikke overholdes.
Opstår der episoder, tager vi det op med de børn, det omhandler.
  
Spil:
Både hvad angår download og købte spil til computer og Ipads, så vil det være spil, der passer til aldersgruppen på den pågældende årgang.
  
Vi lægger stor vægt på, at børnene skal tænke sig om, og viser dem tillid i drøftelsen af steder på nettet, hvor de ønsker at spille.
Vejledninger for aldersgrænser skal dog overholdes.
 
Film:
Specielt i vinterhalvåret kan det ske, at der vises en film.
Også her følger vi PEGI anvisningerne.
PEGI er et system for vurdering af aldersgrænsen for det pågældende medie/ film.
 
Af og til besøger vi biografen, hvor børnene oplever en rigtig biografforestilling.
  
Forælderorientering:
Vi ønsker et samarbejde med forældrene til børnene i SFOen.
Vi er altid imødekomne overfor ideer og synspunkter, og vil gerne indgå i dialog om tingene.
 
 
Ovenstående er udarbejdet i oktober 2012 af SFOens personale.
 
 
- Karen Duelund.